Eğitim Programı

Ders No

Ders Türü

Ders Detayları

Kredi-AKTS

Dönem 1

1

Zorunlu

ETH 500

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik

2-6

2

Zorunlu

MAT 572

İleri Mühendislik Matematiği I

3-6

3

Seçmeli

Alan dersi

3-6

4

Seçmeli

Alan dersi

3-6

5

Seçmeli

Alan dersi

3-6

Dönem 2

1

Seçmeli

Alan dersi

3-8

2

Seçmeli

Alan dersi

3-8

3

Seçmeli

Alan dersi

3-8

4

Zorunlu

AAM 590

Seminer

0-12

Dönem 3

1

Zorunlu

AAM 591

Uzmanlık alan dersi

0-0

2

Zorunlu

AAM 599

Yüksek Lisans Tezi

0-30

Dönem 4

1

Zorunlu

AAM 591

Uzmanlık alan dersi

0-0

2

Zorunlu

AAM 599

Yüksek Lisans Tezi

0-30

 

 

Genel Toplam

Kredi: 23

AKTS: 120

 

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli Kredi AKTS
AAM 505 Mühendisler için İleri Sayısal Yöntemler 3+0+0 S 3 6
MAT 574 İstatistiksel Hesaplama 3+0+0 S 3 6
AAM 521 Uzaktan Algılama ve Radyasyon 3+0+0 S 3 6
AAM 548 Türbülanslı Akışlar 3+0+0 S 3 6
AAM 553 Havacılık Mühendisliğinde Nanoteknoloji ve Akıllı Malzemeler 3+0+0 S 3 6
AAM 555 Kirişler, Plaklar ve Kabuklar Teorisi 3+0+0 S 3 6