Tanıtım

Havacılık ve Uzay Mühendisliği, atmosferde ve dışında uçan makinelerin tasarımı ve üretimini kapsayan ve bu sebeple akışkanlar mekaniğini, sağlam ama hafif malzemeleri, her türlü motorun kimyası ile termodinamiğini ve uzay bilimlerini de içerisine alarak, disiplinlerarası bir anlayış geliştirilmesini gerektiren bir mühendislik alanıdır. Havacılık ve Uzay Mühendisliği konusunda ekonomik bilgiler ve bilim konuları dünya üzerinde çok kısıtlı paylaşılır. Bu önemli mühendislik dalının ekonomiye katkısı Türkiye’de çok erkenden anlaşılmış, fakat yetişmiş eleman sayısının azlığı nedeni ile geniş kitlelere ulaşma konusunda sıkıntılar yaşanmıştır. Ülkemiz son 40 senedir havacılık ve uzay alanında önemli gelişmeler kaydetmiş ve özellikle son yıllarda; yerli helikopter, yerli insansız uçaklar, yerli eğitim/savaş uçağı ve yerli gözetleme/haberleşme uyduları, yerli güdümlü mermiler ve topçu roketleri gibi araştırma-geliştirme-üretim projelerine önemli kaynaklar aktarmıştır. Bu yüksek lisans programının ülkemizdeki Havacılık ve Uzay alanında eğitim veren diğer yüksek lisans programlarından en büyük farkı, atmosferik uçuş ve atmosfer üstü uçuşa geçiş faaliyetlerini etkileyen türbülans, buzlanma, sis ve rüzgar gibi meteorolojik olay ve parametrelerin gözlem ve tahminlerini kapsamına alan ve meteorolojinin havacılıkla ilgilenen dalı olan havacılık meteorolojisi alanında yoğunlaşmış yüksek lisans derslerinin açılacak olması ve bu alanda yüksek lisans çalışmalarının yapılacak olmasıdır.