Havacılık ve Uzay Bil. Enstitüsü Müdür V.,

Doç. Dr. Çetin ŞENTÜRK


İlgi alanları:
Genel Görelilik, Kütleçekim Teorileri, Kara Delikler, Termodinamik, Akışkan/Yerçekimi İlişkisi, Kütleçekimsel Dalgalar, Einstein Alan Denklemlerinin (Yüklü/Yüksüz) İdeal Akışkan ve Düzlem Dalga Çözümleri, Lineer Olmayan Kısmi Diferansiyel Denklemler ve Pertürbatif Çözüm Teknikleri

 • Tel : +90-312-589-6173
 • Eposta: csenturk@thk.edu.tr
 • ofis: 122
Çetin Image
Havacılık ve Uzay Bil. Enstitüsü Müdür Yard.,

Dr. Öğr. Üyesi Ali Uğur SAZAKLIOĞLU


İlgi alanları:
Kısmi diferensiyel denklemler, Ters problemler, Nümerik analiz, Operatör teorisi

 • Tel : +90-312-589-6205
 • Eposta: ausazaklioglu@thk.edu.tr
 • ofis: 125
Ali Uğur Image
Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Anabilim Dalı Başkanı,

Dr. Öğr. Üyesi Reza AGHAZADEH


İlgi alanları:
Mikro ve nano yapıların mekaniği, yapısal analiz, titreşim, hesaplamalı mekanik, kontrol sistemleri

 • Tel : +90-312-589-6132
 • Eposta: raghazadeh@thk.edu.tr
 • ofis: 121
Reza Image

Prof. Dr. Nevsan ŞENGİL


İlgi alanları:
Gaz ve plazma akış simülasyonu, Monte Carlo yöntemleri, E/M hızlandırıcılar

 • Tel : +90-312-589-6200
 • Eposta: nsengil@thk.edu.tr
 • ofis: 104
Nevsan Image

Prof. Dr. Tahsin Çağrı ŞİŞMAN


İlgi alanları:
Kütleçekim teorileri (Einstein kütleçekiminin modifikasyonları), yüksek enerji fiziği (kuantum alan teorisinde pertürbatif olmayan teknikler), akışkanlar mekaniği (hesaplamalı akışkanlar dinamiği), yörünge mekaniği

 • Tel : +90-312-589-6207
 • Eposta: tcsisman@thk.edu.tr
 • ofis: 126
Tahsin Çağrı Image

Doç. Dr. Mecit YAMAN


İlgi alanları:
Network Mekaniği, Sistem mühendisliği, Nanoteknoloji, Fotonik

 • Tel : +90-312-589-6226
 • Eposta: myaman@thk.edu.tr
 • ofis: 103
Mecit Image

Dr. Öğr. Üyesi Mohamed Salem ELMNEFI


İlgi alanları:
Isı Transferi, Yenilenebilir Enerji (Rüzgar Enerjisi, Rüzgar Türbini ve Güneş Enerjisi)

 • Tel : +90-312-589-6224
 • Eposta: mselmnefi@thk.edu.tr
 • ofis: 125
Mohamed Salem Image

Öğr. Gör. Zeynep Ece GÜRSOY


İlgi alanları:
Isıl tasarım, elektronik soğutma, helikopter aerodinamiği, hesaplamalı akışkanlar dinamiği (CFD)

 • Tel : +90-312-589-6204
 • Eposta: zegursoy@thk.edu.tr
 • ofis: 121
Zeynep Ece Image

Arş. Gör. Arif Can BAŞIBÜYÜK


İlgi alanları:
Navigasyon Sistemleri, İnsansız Hava Araçları, Yörünge Mekaniği

 • Tel : +90-312-589-6231
 • Eposta: acbasibuyuk@thk.edu.tr
 • ofis: 124
Arif Can Image

Arş. Gör. İbrahim ARDA


İlgi alanları:
Preliminer Yörünge Belirleme, Plazma Fiziği, Elektromanyetik Teori

 • Tel : +90-312-589-6208
 • Eposta: iarda@thk.edu.tr
 • ofis: 124
İbrahim Image

Arş. Gör. Tolga VERGÜN


İlgi alanları:
Sonlu Elemanlar Methodu, Akışkan-Yapı Etkileşimi, Optimizasyon

 • Tel : +90-312-589-
 • Eposta: tvergun@thk.edu.tr
 • ofis: 124
Tolga Image

Arş. Gör. Yılmaz Barış ERKAN


İlgi alanları:
Isı Transferi, Akışkanlar Mekaniği, Hesaplamalı Akışkanlar Mekaniği, Uzay Aracı Isıl Kontrolü

 • Tel : +90-312-589-6229
 • Eposta: yberkan@thk.edu.tr
 • ofis: 124
Yılmaz Barış Image

Fakülte Sekreteri Zerrin Günel


İlgi alanları:

 • Tel : +90-312-589-6413
 • Eposta: zgunel@thk.edu.tr
 • ofis:
Zerrin Image